Endüstrimiz için çok hassas bir konu olan çevresel riskler, üç temel noktada tanımlanmaktadır:

Ürünlerimiz ve süreçlerimizde kaynak kullanımını optimize etmek.
Çevre üzerindeki etkileri sınırlamak.
Çevresel yönetim sistemimizi güçlendirmek.
Kullanımları boyunca çevresel açıdan hassas olmaya devam eden ve çevresel olarak sorumlu bir şekilde üretilen mallar, ParexGroup için uzun zamandır bir öncelik halindedir.

 

İmalat operasyonlarımızda sürekli olarak su ve enerji kullanımını analiz ve optimize ediyoruz. Bu, saha üzerinde ürünlerimizin suyu ve enerjiyi nasıl verimli kullanabilecekleri konusuna da uzanmaktadır.

 

Karbon ayak izimizi azaltmak adına çevresel yönetime ilişkin olarak çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı bilgilendiriyor ve eğitiyoruz.

 

Yeni ürünler için gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir gelişim araştırmalarında, geri dönüştürülmüş malzemelerin formülasyonlarımızdaki kullanım yöntemlerinden ürünlerimizin uzun süre dayanıklı olmasına ve az miktarda bakıma ihtiyaç duymasından ambalajlarımızın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya kadar her türlü unsura dikkat ediyoruz.

 

Gerçekten de, mevcut projelerimizin %63’ü, doğal ve insan çevresinin muamelesini iyileştirmek için çeşitli yöntemleri içermektedir. Örnek olarak, yalıtımda elde ettiğimiz ilerlemeler, CO2 emisyonlarını azaltmaya katkı sağlamaktadır.